Historia І Bibliografia Główna І TG "Sokół" II І ZTG "Sokół" w Polsce І Zloty sokole І Jan Paweł II І Pismo "Sokół Pomorski" І Hymn sokoli І Kontakt

Związek Towarzystw Gimnastyczne "Sokół" w Polsce

Władze Sokolstwa        Struktura: Gniazda    Sekcje sportowe

 

 

Złota Karta Sokolstwa Polskiego przeczytaj


 

Wydarzenia i komunikaty

 

Obchody 90. Rocznicy Powrotu do Polski Armii Błękitnej Gen. Józefa Hallera Bydgoszcz,18.03.2009 r. czytaj   

Centralne Obchody 140. Lecia Sokolstwa Polskiego 7-11 lutego 2007r. Zjazd Rady Sprawozdawczo-Wyborczej ZTG "Sokół" w Polsce za lata 2003-2007 czytaj

Zjazd Rady Sprawozdawczo-Wyborczej ZTG „Sokół” w Polsce 29.03.2003 r. czytaj


Obchody 90. Rocznicy Powrotu do Polski Armii Błękitnej Gen. Józefa Hallera Bydgoszcz,18.03.2009 r. góra strony

    W Sali sokolej Zespołu Szkół 35 - Gimnazjum 3 im. gen. Józefa Hallera w Bydgoszczy w dniu 17.03.2009 r. zostały zorganizowane przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon im. gen. Józefa Hallera „Obchody 90. Rocznicy Powrotu do Polski Armii Błękitnej Gen. Józefa Hallera”. Została zorganizowana Wystawa publikacji , kronik, zdjęć sokolich i „hallerianów”. Wśród publikacji zainteresowaniem cieszyły się publikacje m.in. : Jerzego Waltera, Czyn Zbrojny Wychodźstwa Polskiego w Ameryce, Teofila Lachowicza, Weterani Polscy w Ameryce do 1939 r., pisma „Weteran”, publikacje Czesława Skonki dot. Rodu Hallerów i inne. Wystawę przygotowali Urszula i Roman Krężel. Referat historyczny pt.” Armia Błękitna Gen. Józefa Hallera” ,wygłosił prezes Andrzej Bogucki. Warto nadmienić, że sokoli fordońscy zorganizowali wyjazd krajoznawczy do Warszawy m.in. w celu odwiedzenia i zapalenia zniczy pod „Pomnikiem Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej”. W uroczystościach uczestniczyli oprócz sokołów przedstawiciele „Towarzystwa Pamięci Gen. Józefa Hallera i Hallerczyków” i „Związku Szlachty Polskiej” i „Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego”.

Sekretarz: Barbara Jastrzębska Rutkowska    góra strony


 

Centralne Obchody 140. Lecia Sokolstwa Polskiego 7-11 lutego 2007r. góra strony 
Zjazd Rady Sprawozdawczo-Wyborczej Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce za lata 2003-2007
Poznań, 10 lutego 2007r.


Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” założono we Lwowie 7 lutego 1867r. Rok 2007 został ogłoszony przez Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce rokiem 140. Lecia Sokolstwa Polskiego. W dniach 7-11 lutego 2007r. odbyły się „Centralne Obchody 140. Lecia Sokolstwa Polskiego”. 7 lutego 2007r. w Bydgoszczy-Fordonie w Gimnazjum 3 im. gen. Józefa Hallera, odbyło się uroczyste posiedzenie Przewodnictwa ZTG „Sokół” w Polsce
w 140. rocznicę założenia Sokolstwa Polskiego we Lwowie. W uroczystościach uczestniczyło
7 pocztów sztandarowych: TG „Sokół” – Poznań, Bydgoszcz II, Bukownica, Zgierz, Brwinów, Bukówiec Górny, Czerwonak-Koziegłowy (dawny Nottingham).
W sobotę 10 lutego 2007r. w Poznaniu, w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4
im. ks. Józefa Tischnera, os. Czecha 59 zorganizowano Zjazd Rady Sprawozdawczo-Wyborczej za okres od 29.03.2003r. do 10.02.2007r., który otworzył dh Czesław Bernat – prezes TG „Sokół” Poznań-Rataje. W szkole otwarto wystawę pt. „Sokół Wielkopolski”.
W Sali Herbowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
al. Niepodległości 16/18 odbyła się uroczysta Sesja poświęcona 140. leciu Sokolstwa Polskiego, uświetniona występem Chóru Nauczycieli im. Ignacego Paderewskiego. Sesję prowadził dh Przemysław Sytek. Referat pt. „140. Lecie Sokolstwa Polskiego w latach 1867-2007” wygłosił dh Andrzej Bogucki. Na uroczystą sesję przybyli sokoli z całej Polski,
goście, posłowie, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, duchowieństwa, organizacji i stowarzyszeń, którzy złożyli życzenia i gratulacje. Odczytano nadesłane specjalne adresy od: Dh Ks. Józefa Kardynała Glempa Prymasa Polski – Członka Honorowego ZTG „Sokół” w Polsce, Prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego, Kancelaria przesłała pozdrowienia i zyczenia wszelkiej pomyślności na 140. lecie, Pawła Kwaśniaka z Kancelarii Sejmu, Dyrektora Generalnego w imieniu Marszałka Sejmu RP Marka Jurka, Bogdana Borusewicza – Marszałka Senatu RP, Marka Woźniaka – Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Tadeusza Dziuby – Wojewody Wielkopolskiego, Ryszarda Grobelnego – Prezydenta Miasta Poznania, Jana Grabkowskiego – Starosty Poznańskiego, ks. inf. Antoniego Wierzbińskiego, dh Franciszka Marduły z Zakopanego, najstarszego czynnego liczącego 98 lat sokoła w Polsce, dh Jarosława Bernarda – prezydenta Światowego Związku Sokolstwa i Związku Sokolstwa w Czechach (ČOS), Michała Sienkiewicza – prezesa polskiego TG „Sokół” na Litwie, Stefana Barłóg – Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, Towarzystwa Pamięci gen. Józefa Hallera i Hallerczyków, Związku Oficerów Rezerwy im. Józefa Piłsudskiego, Jarosława Rura – komendanta Chorągwii Wielkopolskiej ZHP, Mariusza Wiśniewskiego – Radnego Miasta Poznania.Zjazd Rady Sprawozdawczo-Wyborczej Związku Towarzystw Gimnastycznych
„Sokół” w Polsce

Zjazd Rady Sprawozdawczo-Wyborczej Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”
w Polsce, którego przewodniczącym był Andrzej Bogucki, dokonał sprawozdania i oceny merytorycznej i finansowej za okres od 29.03.2003r. do 10.02.2007r., oraz wybrał nowe władze. W okresie sprawozdawczym ZTG „Sokół” w Polsce z siedzibą ogólnopolską w Bydgoszczy, prowadził aktywną i wzorową sokolską pracę wychowawczo-patriotyczną, sportowo-rekreacyjną i turystyczno-krajoznawczą. Towarzystwa Gimnastyczne „Sokół”, nazywane Gniazdami Sokolimi, przy koordynacji Związku, organizowały zloty, zawody i turnieje dla młodzieży sokolej i szkolnej w miastach, osiedlach i wsiach. ZTG „Sokół” organizacyjnie podzielony jest na 10 Dzielnic i 44 Towarzystwa Gimnastyczne „Sokół” jako jednostki terenowe. Liczba członków wynosi razem 7871 pełnoletnich druhen, druhów i sokoląt.
W ZTG „Sokół” w Polsce uprawiane są 32 dyscypliny sportowe. Zob. bliżej „Raport Sprawozdawczy Związku Towarzystw gimnastycznych „Sokół” w Polsce 29.03.2003-10.02.2007”. Rada podjęła uchwały i jednomyślnie udzieliła ustępującemu zarządowi absolutorium.
Uchwała
Rady Związku Towarzystw Gimnastycznych ”Sokół” w Polsce
Poznań, 10 lutego 2007r.

„Zjazd Rady Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce przyjmuje
i zatwierdza sprawozdania merytoryczne i finansowe za okres od 29.03.2003r. do 10.02.2007r. oraz udziela ustępującemu zarządowi absolutorium”.

Następnie dh Jerzy Boniecki przedstawił uroczystą Laudację i wniosek a Rada Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce nadała dotychczasowemu prezesowi w latach 1999-2007 dh Andrzejowi Boguckiemu, godność „Prezesa Honorowego Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce.

Uchwała
Rady Związku Towarzystw Gimnastycznych ”Sokół” w Polsce
Poznań, 10 lutego 2007r.

„Zjazd Rady Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce
w Poznaniu w dniu 10 lutego 2007r. w najwyższym poszanowaniu i w dowód uznania nadaje „Pierwszemu Sokołowi Rzeczypospolitej” Druhowi Andrzejowi Boguckiemu Zaszczytną Godność „Prezesa Honorowego Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce” za wzorowe kierowanie i zarządzanie Związkiem Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”
w Polsce, oraz wieloletnie oddanie się sprawie sokolej, wierność idei sokolej oraz pracy społecznej i zasługi dla kultury narodowej oraz Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej”.

Wybrano nowe władze ZTG „Sokół” w Polsce na lata 2007-2011

Zarząd: dh Antoni Belina Brzozowski – prezes (Warszawa), dh Zbigniew Okorski – I wiceprezes (Warszawa), dh Jerzy Boniecki – II wiceprezes (Bydgoszcz-Fordon), dh Jerzy Kulesza – sekretarz generalny (Warszawa), dh Wiesław Jerz – skarbnik (Warszawa), dh Jan Członkowski – naczelnik wyszkolenia sportowego (Brwinów), członkowie: dh Przemysław Sytek (Czerwonak-Koziegłowy), dh Czesław Bernat (Poznań-Rataje), dh Stanisław Rabiasz (Kraków), dh Tomasz Stańko (Lublin), dh Eugeniusz Szpakowski (Zgierz), dh Ilona Grońska (Kraków), dh Jan Ambroży (Bukownica), dh Stanisław Marduła (Zakopane), dh Wacław Baczyński (Częstochowa).


Komisja Rewizyjna: dh Piotr Mazur – przewodniczący (Lublin), dh Antoni Kupcewicz – wiceprzewodniczący (Bydgoszcz IV), dh Andrzej Missalla – sekretarz (Bukownica). Sąd Honorowy: dh Robert Szamałek – przewodniczący (Bydgoszcz I), dh Robert Ratajczak – wiceprzewodniczący (Bydgoszcz I), dh Barbara Jastrzębska-Rutkowska – sekretarz (Bydgoszcz II-Fordon), dh Regina Więch – członek (Brwinów), dh Antoni Marcinek - członek (Bukówiec Górny). Rada powołała Kapitułę „Zaszczytnej Odznaki Sokolej”w składzie: dh Antoni Belina Brzozowski, dh Zbigniew Okorski, dh Jerzy Boniecki, dh Jerzy Kulesza, dh Wiesław Jerz, dh Jan Członkowski, z możliwością dokoptowania zasłużonych działaczy sokolich. Rada wybrała delegatów ZTG „Sokół” w Polsce do Światowego Związku Sokolstwa w składzie: dh Antoni Belina Brzozowski, dh Zbigniew Okorski, dh Jerzy Boniecki.

Przekazanie władzy

Po wyborze nowego prezesa nastąpiło przekazanie władzy i sztandaru przez dh Andrzeja Boguckiego, który przyjął przysięgę od dh Antoniego Beliny Brzozowskiego,
w obecności 57 obecnych członków Rady i sokolich pocztów sztandarowych, że dotrzyma on wierności ideii sokolej, oddania honorowego w zarządzaniu i pracy organizacyjnej oraz kierowaniu Związkiem i Sokolstwem Polskim jako Zakonem Rycerskim oraz, że sztandar sokoli przekaże po odebraniu przysięgi od następnego wybranego prezesa. Przysięgę dh Antoni Belina Brzozowski zakończył słowami „Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci...”. Dh Andrzej Bogucki wręczył dh Antoniemu Belinie Brzozowskiemu sztandar Gniazda Poznańskiego.
Podjęto jeszcze dwie uchwały organizacyjną i programową.

Uchwała
Rady Związku Towarzystw Gimnastycznych ”Sokół” w Polsce
Poznań, 10 lutego 2007r.

„Rada Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce wprowadza poprawkę do Statutu § 2 i uchwala, że „Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej,
a siedzibą miasto Warszawa”.

Uchwała
Rady Związku Towarzystw Gimnastycznych ”Sokół” w Polsce
Poznań, 10 lutego 2007r.

„Powstałe w 1867 roku Sokolstwo Polskie w Lwowie, poprzez swoją 140 letnią tradycję pracy organicznej, sportowej, niepodległościowej i patriotyczno-wychowawczej będzie realizować swoje dalsze cele w oparciu o Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”
w Polsce. Sokolstwo Polskie jest Zakonem Rycerskim od samego początku założenia. Główne idee zostały zaprezentowane na V. Zlocie Sokolstwa Polskiego w Krakowie w 1910 r. Jako organizacja, otwarta na przyjaźń i współpracę między narodami, będzie realizowała program
i promowanie kultury narodowej i tożsamości narodowej. ZTG „Sokół” jest organizacją demokratyczną nawiązującą do idei oraz dorobku sokolich pokoleń. ZTG „Sokół” w Polsce będzie prowadził pracę szkoleniowo-sportową, edukacyjną, wydawniczą i kulturotwórczą, wychowawczą i obronną wśród młodzieży polskiej. Sokolstwo polskie będzie czcić rocznice narodowe, organizować zloty i zawody sportowe, ZTG „Sokół” w Polsce nie był i nie będzie związany z żadnym stronnictwem i partią polityczną. Głównymi, najbliższymi imprezami sokolimi będą w 2007r. obchody 140. lecia sokolstwa polskiego zorganizowane przez Gniazda Sokole. W Kozłówce zorganizowana będzie okolicznościowa sokola wystawa. Ponadto rok 2007 będzie poświęcony zasłużonemu sokołowi dh Adamowi Asnykowi (1838-1897) w 110. lecie Jego śmierci, autorowi pięknego wiersza „Do lotu Bracia Sokoły”. Sokolstwo Polskie
w swej pracy ideowej będzie prowadziło pracę wychowawczą ku pamięci sokolego generała Józefa Hallera i patrona sokolstwa polskiego Tadeusza Kościuszki. W pracy ideowej Gniazda Sokole będą pracować w oparciu o tradycyjne dokumenty. W 2007r. odbędą się obchody 100. lecia, TG „Sokół” w Zgierzu, 80. lecia w Brwinowie i 115. rocznica założenia gniazda w Stryju.
W Zgierzu zostaną zorganizowane VII. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce w Tenisie Stołowym a w Bukówcu Górnym
i Bukownicy ogólnopolski Bieg Sokoła. Wiodącą dyscypliną rekreacyjno-sportową jest masowa gimnastyka, toteż zostaną rozpoczęte przygotowania do XI. Zlotu Sokolstwa Polskiego w 2012r. i udziału sokolstwa polskiego w XV. Wszechsokolskim Zlocie w 2012r. w Pradze. W sprawach technicznych nastąpi dalsze doskonalenie przekazu informacji sokolich, Związku i Gniazd poprzez stosowanie nowoczesnych przekaźników elektronicznych i informatycznych oraz dokumentowanie działalności. W 2007roku zostanie zorganizowany Zjazd Programowy Rady ZTG „Sokół” dla szczegółowego opracowania kierunków i zadań sokolstwa na lata 2007-2011”.
Przemarsz sokolstwa

Po uroczystościach nastąpił przemarsz sokolstwa ze sztandarami wraz
z przedstawicielem Prezydenta Poznania na wiec przed pomnik patrona Sokolstwa Polskiego Tadeusza Kościuszki oraz pomniki: Adama Mickiewicza, Poznańskiego Czerwca 1956r., Ofiar Katynia. Przed pomnikami deklamowano wiersze, wygłoszono mowy patriotyczne, śpiewano pieśni narodowe, zapalono znicze i złożono kwiaty.

I Ogólnopolskie Otwarte Mistrzostwa ZTG „Sokół” w Polsce Piłce Siatkowej

W dniach 10-11 lutego 2007r. w ZSO nr 4 w Poznaniu sokoli wielkopolscy zorganizowali „I Ogólnopolskie Otwarte Mistrzostwa ZTG „Sokół” w Polsce Piłce Siatkowej, w których zwyciężyli sokoli: I miejsce TG „Sokół” Brwinów, II miejsce UKS „Rataje”, III miejsce TG „Sokół” Czerwonak-Koziegłowy, IV miejsce TG „Sokół” Poznań-Rataje. Po zakończeniu mistrzostw odbyło się zwiedzanie zabytków Poznania m. in. Katedry, Wzgórza
św. Wojciecha, Starego Rynku.
Na zakończenie uroczystości sokoli z pocztami sztandarowymi uczestniczyli w Mszy św. w Kościele Zbawiciela, która była odprawiona w intencji Ojczyzny i Sokolstwa Polskiego. Sokoli modlili się za wszystkich sokołów poległych, pomordowanych i zmarłych
w 140 lecie organizacji.
Organizatorem Centralnych Obchodów 140. Lecia Sokolstwa Polskiego był TG „Sokół” Poznań-Rataje.
Czołem!
Protokólant
dh Barbara Jastrzębska-Rutkowska
dh Hanna Rogowska   
góra strony

 


 

Zjazd Rady Sprawozdawczo-Wyborczej ZTG „Sokół” w Polsce 29.03.2003 r. góra strony 
L.dz.123/2003/WW dniu 29 marca 2003 roku w Bydgoszczy-Fordonie w Gimnazjum nr 3 im. gen. Józefa Hallera odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Sokolstwo Polskie jest najstarszą polską organizacją sportową i wychowawczo-patriotyczną założoną w 1867 roku we Lwowie. Do Bydgoszczy przybyli delegaci gniazd – Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” z całej Polski. Zjazd dokonał oceny i sprawozdania z działalności Sokolstwa Polskiego za okres od 20 marca 1999 roku do 29 marca 2003 roku. Wybrano też nowe władze ZTG „Sokół” w Polsce. Sokolstwo Polskie w okresie sprawozdawczym prowadziło społeczną działalność wśród swoich członków. Struktura organizacyjna ZTG „Sokół” w Polsce składa się z 10 dzielnic (województw), które liczą razem 36 Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”. Liczba członków ZTG „Sokół” wynosi razem 5.398 osób. ZTG „Sokół” w Polsce jest członkiem Światowego Związku Sokolstwa liczącego w świecie 300 tysięcy członków. Organizacje sokole działają też w Czechach, Słowacji, USA, Francji, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Serbii, Niemczech, Austrii, Słowenii, Litwie, Białorusi i na Ukrainie. ZTG „Sokół” w Polsce jest organizacją demokratyczną.
Zgodnie ze swoim głównym hasłem „w zdrowym ciele zdrowy duch” Sokolstwo Polskie organizowało masowy sport, rekreację i turystykę oraz prowadziło pracę patriotyczno-wychowawczą. Jako organizacja krzewiła tożsamość narodową zgodną z zasadami społecznej nauki Kościoła katolickiego. W ZTG „Sokół” w Polsce uprawiają zajęcia sportowe sokoli w 37 dyscyplinach sportowych podzielonych na sekcje sportowo-rekreacyjne. Sokoli uprawiają następujące dyscypliny sportowe: sokolą gimnastykę wolną, masową i artystyczną, piłkę koszykową, piłkę siatkową, badminton, rowerowo-kolarską, LA. – biegi, tenis, tenis stołowy, piłkę nożną, szachy, unihokej, rzut podkową, golf, łucznictwo, gry zręcznościowe, turystyczno-krajoznawczą, aerobik, pływanie, akwarystykę, brydż towarzyski, kajakarstwo, siłową, motorową, wyścigi zaprzęgów konnych i konną, strzelecką, fitness, rugby, karate kyokushinkai, samoobronę i aikido, akrobatykę sportową, przysposobienie wojskowe, wspinaczkę, biegi na orientację, taneczną, ratownictwo medyczne, radiopelengację sportową, break dans i ringo. W okresie sprawozdawczym Sokolstwo Polskie organizowało zawody sportowe, turnieje, gry i zabawy obchodziło święta państwowe i narodowe. Największą imprezą sportową był IX. Zlot Sokolstwa Polskiego-Bydgoszcz 2000, na którym ćwiczyło gimnastykę 2.500 sokołów. Sokolstwo Polskie ćwiczyło na XIII. Wszechsokolskim Zlocie w Pradze, w którym gimnastykowało 20 tysięcy sokołów z całego świata.
ZTG „Sokół” w Polsce działa społecznie, nie posiada żadnego etatu administracyjnego. ZTG „Sokół” w Polsce nie był związany z żadnym stronnictwem ani partią polityczną. Ważną działalnością jest współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej, z którym ZTG „Sokół” ma podpisane porozumienie, na mocy którego Sokolstwo Polskie prowadzi także pracę z przysposobienia obronnego. W skład ZTG „Sokół” w Polsce wchodzą też Polowe Drużyny Sokole, które biorą udział w ogólnopolskich zawodach sportowo-obronnych organizowanych przez MON.
Sokolstwo Polskie jako organizacja propaństwowa współpracowała z organami władzy
z Sejmem RP i Rządem RP oraz wojewodami i samorządami. Ustępujący zarząd pod kierunkiem
dr. Andrzeja Boguckiego otrzymał najwyższe uznanie od delegatów. Rada udzieliła zarządowi absolutorium.
Wybrano na lata 2003-2007 nowe władze ZTG „Sokół” w Polsce. Wybory odbywały się
w głosowaniu tajnym. Prezesem ZTG „Sokół” w Polsce wybrano ponownie dr. Andrzeja Boguckiego (Bydgoszcz-Fordon), Zbigniew Okorski – I wiceprezes (Warszawa), Robert Szamałek – II wiceprezes (Bydgoszcz), Hanna Rogowska – sekretarz generalny (Bydgoszcz-Fordon), Wojciech Skalski – skarbnik (Bydgoszcz), Jerzy Boniecki – naczelnik wyszkolenia sportowego (Bydgoszcz-Fordon), członkami zarządu wybrano: Jan Członkowski (Brwinów), Czesław Bernat (Poznań), Robert Ratajczak (Bydgoszcz), Ryszard Gostomczyk (Bydgoszcz), Jan Ambroży (Bukownica), Dariusz Lepiarczyk (Kraków), Kazimierz Głowacki (Zgierz), Elżbieta Rydzkowska (Gdańsk), Franciszek Świerczyński (Bydgoszcz). Kapelanem ZTG „Sokół” w Polsce jest ks. prał. Edmund Sikorski (Bydgoszcz-Fordon).
Komisję Rewizyjną wybrano w następującym składzie: Helena Szczepaniak – przewodnicząca (Brodnica), Henryk Pieczka – z-ca przewodniczącego (Kruszyn), Andrzej Missalla – członek (Bukownica).
Sąd Honorowy wybrano w składzie: Marian Szatybełko – przewodniczący (Sopot), Alicja Zagromska-Liszewska (Gdańsk), Zygmunt Cyrek (Zgierz).
Rada podjęła jednogłośnie następującą Uchwałę.
UCHWAŁA
„Założone w 1867 roku Sokolstwo Polskie w Lwowie, poprzez swoją 136 letnią tradycję pracy organicznej, sportowej, niepodległościowej i patriotyczno-wychowawczej będzie realizować swoje dalsze cele w oparciu o Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Sokolstwo Polskie jest Zakonem Rycerskim od samego początku założenia. Główne idee zostały zaprezentowane na V. Zlocie Sokolstwa Polskiego w Krakowie w 1910 r. Jako organizacja, otwarta na przyjaźń
i współpracę między narodami, będzie realizowała program i promowanie kultury narodowej
i tożsamości narodowej. ZTG „Sokół” jest organizacją demokratyczną nawiązującą do idei oraz dorobku sokolich pokoleń. ZTG „Sokół” w Polsce będzie prowadził pracę szkoleniowo-sportową, edukacyjną i kulturotwórczą, wychowawczą i obronną wśród młodzieży polskiej. Sokolstwo polskie będzie czcić rocznice narodowe, organizować zloty i zawody sportowe,
ZTG „Sokół” w Polsce nie był i nie będzie związany z żadną partią polityczną”.
Głównymi najbliższymi imprezami organizowanymi przez ZTG „Sokół” w Polsce będą: XIX. Bieg Sokoła w Bukówcu Górnym 4-6.04.2003 r. (międzynarodowy). „III. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski ZTG „Sokół” w tenisie stołowym”, Gniewkowo 27-27.04.2003 r. W Brodnicy
w dniach 17-18.05.2003 r. będzie zorganizowany „Zjazd Sokolstwa Polskiego”, na którym zostanie wypracowany nowy program sokolstwa polskiego do 2008 roku. W dn. 18.05. i 31.05.2003 r. w Brodnicy i Bydgoszczy odbędzie się gimnastyczny „Zlot Sokolstwa Kujawsko-Pomorskiego”. Także w dn. 17-18.05.2003 r. odbędzie się pieszy rajd górski na Czantorię gdzie odbędzie się spotkanie sokolstwa polskiego-czeskiego-słowackiego.
Na zakończenie sokoli uchwalili wysłanie okolicznościowych listów do papieża Jana Pawła II członka honorowego ZTG „Sokół” w Polsce z okazji Jego Jubileuszu 25 lecia posługi na tronie Piotrowym i do Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa członka honorowego ZTG „Sokół”
w Polsce.

Protokólant
Hanna Rogowska   
góra strony